Szkolenia RID

Szkolenia RID prowadzimy zgodnie z 1.3, 1.10.2 Regulaminu RID. Według tego regulaminu pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.
Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zaangażowanych w przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych. Obejmuje następujące rodzaje szkolenia:

Szkolenie ogólne podczas którego pracownicy lub potencjalni pracownicy zostaną zaznajomieni z ogólnymi wymaganiami zawartymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe prowadzone w formie szkolenia podstawowego i specjalistycznego.
Szkolenie podstawowe skierowane jest do wszystkich pracowników i obejmuje zakres znaczenia nalepek ostrzegawczych, oznakowań koloru pomarańczowego i procedurę powiadamiania przy stwierdzonych nieprawidłowościach.
Natomiast szkolenie specjalistyczne skierowane jest do pracowników wykonawczych i bezpośrednio związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane szkoleniem doskonalącym, uwzględniającym zmiany w przepisach.

Dokumentem poświadczającym odbycie szkolenia jest certyfikat, który powinien być przechowywany przez pracodawcę i udostępniany pracownikowi lub właściwej władzy na ich wniosek. Dokument ten powinien być weryfikowany przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.

By maksymalnie pomóc przedsiębiorcy organizujemy szkolenia zamknięte dla grup zorganizowanych na terenach przedsiębiorstw.

Staramy się maksymalnie ułatwić naszym klientom
dostęp do szkoleń wszelkiego typu

Zostaw swój numer - oddzwonimy!


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.