Doradztwo IMDG

Doradztwo IMDG

Polskie prawo jak również kodeks morski (IMDG) nie wymagają od przedsiębiorców posiadania doradcy w zakresie przewozu morskiego towarów niebezpiecznych. Przepisy IMDG rozdział 1.3 wymagają jednak odpowiednich szkoleń personelu wykonującego czynności związane z transportem morskim. Obligatoryjne jest przestrzeganie przepisów i wymagań w zakresie transportu towarów niebezpiecznych drogą morską opisanych w IMDG. Nasza działalność doradcza opiera się o najnowsze przepisy IMDG.

W związku z tym oferujemy:

Klasyfikację towarów niebezpiecznych

Określenie warunków przewozu towarów niebezpiecznych

Dobór opakowań i ich oznakowanie

Opracowanie dokumentacji przewozowej

Pomoc w stosowaniu wyłączeń

Szkolenie pracowników firmy

Nasza pomoc dla Ciebie jest zawsze profesjonalna
i opiera się na najnowszych uregulowaniach prawnych,
na których śledzenie Ty nie masz czasu

Zostaw swój numer - oddzwonimy!


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.