Szkolenia IMDG

Szkolenie IMDG ma na celu poznanie procedur i wytycznych dotyczących transportu morskiego towarów niebezpiecznych. Jego uczestnicy posiądą wiedzę oraz umiejętności pozwalające im sprawnie obsługiwać ładunki niebezpieczne oraz zdobędą certyfikat potwierdzający uzyskanie nowych kompetencji. Szkolenie to obejmuje:

wprowadzenie do kodeksu IMDG. Podstawy prawne transportu morskiego oraz multimodalnego towarów niebezpiecznych. Egzekwowanie i nowelizacja przepisów kodeksu IMDG. Budowa oraz podstawowe zasady kodeksu IMDG.

klasyfikację towarów niebezpiecznych (szczegółowa charakterystyka poszczególnych klas, zasady podziału na grupy pakowania (GP/PG), struktura numeru UN (UN number), prawidłowa nazwa przewozowa (Proper Shipping Name).

sporządzanie dokumentacji transportowej – zasady prawidłowego zapisu w dokumentach. Certyfikat pakowania kontenera/ pojazdu. Multimodal Dangerous Goods From – zasady wypełniania.

procedury nadawcze – zasady oznakowywania opakowań, cystern, kontenerów(CTU), opakowań zbiorczych, opakowań/ kontenerów składających się z różnych towarów niebezpiecznych.

wyłączenia spod przepisów – Limited Quantities, Excepted Quantities (podstawa prawna, limity, oznakowanie, dokumentacja).

zasady stosowania opakowań i cystern (rodzaje opakowań/cystern, dobór opakowań/cystern, certyfikacja, oznakowanie).

budowę i zasady korzystania z listy towarów niebezpiecznych 3.2 IMDG.

zasady korzystania z informacji zawartych w Safety Data Sheet (SDS).

zasady sztauowania oraz segregacji towarów niebezpiecznych na statku.

Koszt szkolenia zamkniętego – ustalany indywidualnie.
Szkolenie zamknięte realizowane jest na terenie całej Polski.

Zostaw swój numer - oddzwonimy!


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.