Szkolenia BHP

Szkolenia BHP czyli bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują zbiór przepisów określających zasady, których przestrzeganie ma zapobiegać wypadkom w miejscu pracy. Ponadto, przepisy BHP dokładnie określają warunki pracy, które pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom.
Każdy pracodawca powinien pamiętać, że Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek organizowania szkoleń BHP dla pracowników (zarówno wstępne jak i w przyszłości – okresowe). Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę/umowy zlecenie jak i stażystów czy osoby pracujące na podstawie umowy czasowej. Brak szkoleń lub niezastosowanie się do obowiązujących terminów – może skutkować nałożeniem kary na przedsiębiorcę. To samo dotyczy materiału poruszanego na kursie – jeśli będzie on niedostateczny lub niepełny – pracodawcę również może spotkać kara. Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy i w godzinach pracy.
Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z bieżącymi przepisami w zakresie BHP oraz z zagrożeniami mogącymi pojawiać się w danym środowisku pracy. Podczas tego typu zajęć pracownik zapoznaje się ponadto z optymalnym i bezpiecznym sposobem wykonywania pracy na stanowisku, które będzie zajmował.

Firma EKOFER oferuje następujące szkolenia w zakresie BHP:

Szkolenia wstępne – zgodnie z nazwą – są przeprowadzane jeszcze zanim pracownik zacznie wykonywać obowiązki na danym stanowisku. Składa się ono z dwóch części.
Pierwsza to instruktaż ogólny czyli zapoznanie się pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Tę część szkolenia przeprowadza pracownik służby BHP.
Część druga to instruktaż stanowiskowy. Odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy na określonym stanowisku po zapoznaniu go ze sprzętem, maszynami, narzędziami itp.) Tę część przeprowadza przełożony lub odpowiedni pracownik.

Szkolenia okresowe, które dotyczą pracowników już od pewnego czasu zatrudnionych. Ich celem jest utrwalenie wiedzy w zakresie BHP i zaznajomienie z najnowszymi technologiami pojawiającymi się w zakładzie. Konieczność brania udziału w obowiązkowych okresowych szkoleniach BHP dotyczy osób zatrudnianych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych i administracyjnych, a także robotników i samych pracodawców.

Szkolenia ppoż. oraz fachowe wsparcie, m.in. w zakresie sporządzania takich dokumentów jak ocena ryzyka czy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Kurs pierwszej pomocy jest adresowany do osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy oraz do pracowników, którzy zostali wytypowani do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nawet na stanowiskach o potencjalnie niskim stopniu ryzyka (np. praca biurowa, w hotelach albo w bibliotekach) może dojść do sytuacji wymagającej skorzystania z apteczki, która jest podstawą przy zapewnianiu pierwszej pomocy. Apteczka ta musi być umiejscowiona w widocznym i łatwo dostępnym punkcie, o którym wiadomo pracownikom. Musi być też właściwie oznaczona (biały krzyż umieszczony na zielonym tle), a dodatkowym obowiązkiem jest ulokowanie przy niej nazwisk osób, które uprawnione są do jej obsługi. Gdy przedsiębiorca nie zapewni swoim pracownikom apteczki, może zostać na niego nałożona kara grzywny w wysokości od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty.

Zostaw swój numer - oddzwonimy!


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.